Mitä tarkoittaa luomu?

Luomu on lyhenne luonnonmukaisesta. Luomu onkin laatujärjestelmä luonnonmukaiselle ruokatuotannolle, joka kokoaa yhteen standardit käytännöille muun muassa monimuotoisuuden, kestävän kehityksen, eläinten ja ympäristön hyvinvoinnin osalta. Luomu perustuu IFOAMin luonnonmukaisen tuotannon periaatteisiin ja Euroopan yhteisön luomulainsäädäntöön.

Kotimainen Elixi Pellava viljellään Etelä-Suomessa

Miksi valitsemme luomun?

Suomalaiset suosivat luomutuotteita vuosi vuodelta enemmän, ja lähes kolmannes ostaakin luomutuotteita nyt viikottain. Mikä tekee luomutuotteista niin suosittuja ja miksi niitä halutaan ostaa? 

Ympäristöystävällisyys

Ostaessasi luomutuotteita, tuet viljelyä, joka ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Luomupelloilta löytyy tutkitusti melkein kolmasosa enemmän kasvi- ja eläinlajeja kuin tavallisilta pelloilta, sillä kemiallisia torjunta-aineita ei käytetä. Myös pölyttäjät viihtyvät luomupellolla erityisen hyvin!

Ravintoaineet kierrätetään tehokkaasti, joka säästää uusiutumattomia luonnonvaroja. 

Ruoan puhtaus

Koska torjunta-aineita käytetään luomutuotannossa vähän, niitä myös ostetaan ulkomailta todella vähän. Tämä tekeekin luomuruoasta mahdollisimman kotimaisen vaihtoehdon. Ruoan puhtaus tarkoittaa monelle turvallisuutta, kun tietää tarkalleen mitä suuhunsa laittaa. 

Kuten torjunta- ja lannoiteaineiden käyttö, myös lisäaineiden käyttö on luomuelintarvikevalmistuksessa tarkoin säädeltyä ja suurin osa luomun sallituista lisäaineista on luonnosta peräisin. 

Luomulihan syöjät saavat ravinnostaan huomattavasti enemmän antioksidantteja  kuin tavanomaisesti tuotetun lihan syöjät. Luomuruokailija ei myöskään altistu ruokansa kautta antibiooteille. 

Eettisyys

Luomuruoasta puhuttaessa ei voi unohtaa myöskään eläinten hyvinvointia. Eläimet saavat luomutuotannossa laiduntaa ulkona, syödä lajinmukaista ravintoaan ja toteuttaa lajinmukaisia tarpeitaan. 

Eläinten tarpeet on huomioitu myös niin tilojen kuin liikkumisen suhteen ja luontainen rehu pitää eläimet terveinä. 

Mistä tunnistaa luomutuotteen?

Tunnistat luomutuotteen EU:n luomumerkistä. Merkki on tae siitä, että ostamasi ruoka on tuotettu standardien mukaisesti; sama merkki ja ehdot sen käytölle koskevat kaikkia Euroopan unionin maita. 

Luomupellavan viljely osana Elixin toimintaa

Luomuviljely eroaa tavanomaisesta viljelystä kahdella tapaa.

Luomuviljelyssä ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita, ja lannoitteina käytetään luonnonmukaisia lannoitteita teollisten sijaan. Luomuviljelypellot harrastavat usein myös kiertotaloutta kierrättämällä viljalle elintärkeitä ravinteita kuten fosforia luomulannoitteesta ja typpeä ilmasta kasvuston kautta suoraan maahan. Viljelykierrolla taas taataan maaperän terveys. 

Osa Elixin pellavasta viljellään luomuna etelä-suomalaisten sopimusviljelijöiden toimesta, ja valmistetaan Somerolla luomupellavarouheeksi ja luomupellavaöljyksi. Luomupellavan viljelyssä suunnitelmallisuus on tärkeässä osassa koko prosessia. Maaperä on valittava oikein, että mahdollisimman vähän lannoitteita ja torjunta-aineita tarvittaisiin, ja niiden käytön tulee olla luomu-standardien mukaista. 

Kuten kaikki luomuviljelijät, myös Elixin sopimusviljelijät vastaanottavat vuosittaisia laaduntarkastuskäyntejä, joilla taataan luomu-standardien toteutuminen. Luomutuotanto on jatkuvaa yhteistyötä viranomaisten kanssa toiminnan ja luomutuottamisen eteenpäin kehittämiseksi. 

Me Elixillä järjestämme säännöllisesti myös seminaaripäiviä, joissa erityisasiantuntijat jakavat arvokasta tietoa pellavan luomuviljelystä ja tulevan kasvukauden erityispiirteistä. 

Luomutuotteiden kysyntä on noussut tasaiseen tahtiin, samalla kun ihmisten tietoisuus ympäristön hyvinvointia on kasvanut. Pyrimme jatkossakin vastaamaan kysyntään ja lisäämään luomupellavan saatavuutta entisestään. 

maaseudun tulevaisuus, Elixi Oil
Luomumerkki

Elixi luomupellavatuotteet koko elokuun -20% verkkokaupassa!