Jäljitettävää & helppoa sopimusviljelyä

Elixi Oilin elintarvikekäyttöön hyödynnettävä öljypellavaraaka-aine hankitaan kotimaisilta sopimustuottajilta ja tuotannossa noudatetaan pellosta pöytään -periaatetta eli erät on jäljitettävissä kuluttajatuotteista aina pellolle asti. Sopimusviljely takaa viljelijälle varmat markkinat ja turvaa ostajan raaka-ainetarpeen. Hehtaarimääräiset viljelysopimukset tehdään viljelijöiden kanssa talvikaudella, hyvissä ajoin ennen kylvöjä. Samalla sovitaan kylvösiementarpeesta. Kylvösiemenet on noudettavissa Elixin tehtaalta keväällä ennen kylvöjä tai tarvittaessa ne toimitetaan rahtikuluja vastaan suoraan maatilalle.

Vakaat satohinnat ja hyvät kumppanuuslisät

Elixin sopimusviljelijänä tietää jo viljelysopimusta allekirjoittaessaan sadosta maksettavat hinnat. Öljypellavasadon hinta on vakaa. Sopimusviljelyllä varmistaa, että kauppakelpoisella sadolla on varma ostaja ja käytännössä mitä laadukkaampaa satoa tuottaa, sen parempaa hintaa siitä saa. Sopimusviljelijöitä kannustetaan viljelemään öljypellavaa pidemmällä tähtäimellä ja siitä palkitaan kumppanuuslisällä eli hyvityksellä lopputilityksessä.

Elixi Oil on tukenasi koko satokauden ajan

Elixillä on tarjota sopimusviljelijöilleen koko paketti aina kylvösiemenen hankinnasta sadon vastaanottoon asti. Sopimustuottajia tuetaan viljelyneuvonnalla niin puhelimitse kuin sähköpostitsekin läpi kauden. Lähialueen pellavapelloille on mahdollista tehdä kasvustokäyntejä viljelijän toiveesta. Sopimusviljelijöillä on myös eturivin mahdollisuus päästä tutustumaan uusiin lajikkeisiin. Uusia lajiketestauksia tehdäänkin yhteistyössä niin erilaisten tutkimuslaitosten kanssa kuin maatilatasolla sopimusviljelijöiden pelloillakin. Sopimusviljelijöillä on siis mahdollisuus olla mukana kehittämässä niin öljypellavan viljelyä kuin Elixin viljelytoimintaakin.

Elixin sopimusviljelypäivät

Viljelykaudella sopimusviljelijöille järjestetään sopimusviljelypäiviä, joissa paneudutaan ajankohtaisiin teemoihin erilaisten asiantuntijapuheenvuorojen voimin. Keväällä pidetään kylvöön, lannoitukseen ja rikkatorjuntaan liittyvät päivät, loppukesällä puintipäivät ja syksyllä vielä kauden päättävät päivät, joissa esitellään muun muassa kasvukauden tutkimustuloksia. Kesällä pyritään järjestämään myös pellonpiennarpäivä ajankohtaisen aiheen ympärillä. Lisäksi sopimusviljelijät saavat alennusta Elixin verkkokauppatuotteista.

Lue sopimusviljelijöidemme kokemuksia öljypellavan viljelystä

Mathias Weckströn, Pargas Gård, 2016

Ilkka Mattila, Somero, 2015