Helmikuun öljypellavapäivillä esiteltiin laajasti viljelyyn liittyviä tekijöitä, jatkojalostusta ja tuotteiden markkinointia sekä viljelyn kannattavuutta. Päivän kantavana teemana olikin nostaa esille öljypellavan viljelyn tuomia mahdollisuuksia viljelijälle, antaa vinkkejä kuinka päästä parempiin satoihin muun muassa hyvällä lannoituksen suunnittelulla ja auttaa hahmottamaan, mistä öljypellavan viljelyn kannattavuus muodostuu. Sopimusviljelijän puheenvuorossa kuultiin hyviä käytännön kokemuksia viljelystä sekä nostettiin esiin sekä onnistumisia että mahdollisia kehityskohteita.

ProAgria Länsi-Suomen talousasiantuntija Olli Saaristo avasi kuulijoille lukuja öljypellavan viljelyn kannattavuuden takana kertoen mistä tuotot ja muuttuvat kustannukset muodostuvat ja mitä ne ovat esimerkiksi rehuohraan verrattuna.

 

Elixin sopimusviljelijä Perttu Nääppä kertoi kuulijoille kokemuksiaan öljypellavan viljelystä kahdelta erilaiselta kasvukaudelta 2015 ja 2016. Perttu nosti esityksessään esiin muun muassa jääntiviljan torjunnan tärkeyden. Pellavan puinti on sujunut hänellä hyvin, joskin sylkkyjen rikkoutumista voisi hänen mukaansa vielä tehostaa.

Öljypellavan viljelyllä voi saavuttaa kustannussäästöjä esimerkiksi niin kasvinsuojelussa kuin  kuivatus-, varastointi- ja rahtikuluissakin. Öljypellavan viljely oikeuttaa myös peltokasvipalkkioon, mikä kannattaa pitää mielessä viljelysuunnitelmia tehtäessä.

Elixillä on öljypellavan sopimusalaa vapaana vielä kaudelle 2017. Otathan pikaisesti yhteyttä, mikäli öljypellavan viljely kiinnostaa! Elixin viljelyneuvonta/Tiina Uusitalo: p. 050 365 1871 tai tiina.uusitalo@elixioil.fi

Suuret kiitokset kaikille osallistujille aktiivisesta ja positiivisesta keskustelusta ja erityiskiitos kaikille puheenvuoron pitäjille asiantuntevista ja innostavista esityksistä!